Denken gaat verder
dan gedacht.

Met je hoofd vol gedachten of meningen zitten, is iets anders dan denken. Denken verloopt gestructureerd. Het beantwoordt kritische vragen en geeft bovendien geldige argumenten. Denken ligt in lijn met je eigen filosofie en bepaalt mee je handelen. 

De Horizon helpt om gedachten om te zetten in helder denken door middel van dialoog en argumentatie. Het denkproces wordt gestimuleerd. Dit kan individueel of in groep, waarbij de praktisch filosoof voor de juiste begeleiding zorgt, aan de hand van specifieke methodes.  Steeds vertrekkend vanuit een kritische vraag die op haar beurt haar oorsprong vindt in de ervaring/beleving. 

Omdat iedereen kan denken!

AANBOD

De praktische filosofie werkt volgens strikte methodes, waardoor zij een breed toepassingsgebied heeft. De vorm blijft gelijk, de inhoud mag verschillen. De doelstelling verschilt vaak naargelang de aanvraag en de uitkomst zal dan ook steeds wisselend zijn. Maar de filosofische reflectie blijft de basis. De Horizon kan zich hierdoor op drie domeinen toeleggen. 

De 3 O’s:

Naast het eigen initiatief werkt De Horizon ook samen met derden voor workshops (expressieve kunsten, coaching, (stads-)projecten, …). Heb je een specifieke vraag die niet in de lijst staat, neem dan zeker contact op en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Praktische filosofie en polarisatie

Polarisatie lijkt in opmars in de samenleving. Op zich is daar niet meteen iets mis mee,
maar het kan uitmonden in een gewelddadige dynamiek. De polarisatiestrategie van
Bart Brandsma biedt een praktische aanpak om dit te counteren.

De Horizon verdiepte zich in dit model omdat praktische filosofie past binnen dit kader.

AGENDA

De Horizon organiseert workshops en introductiecursussen. Soms in samenwerking met derden.

Wil je zelf een workshop organiseren voor je bedrijf, school, vereniging, …?
De Horizon bekijkt graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Op een locatie naar keuze.

Voor een individuele afspraak neem je best rechtstreeks contact op, telefonisch of via e-mail.

Blijf je graag op de hoogte van het aanbod, stuur ons dan even een bericht. We voegen je toe aan onze mailinglijst.

OVER

Praktische filosofie kent vele vormen en methodes.

De Horizon beheerst de techniek van het algemeen filosofisch gesprek en de socratische methode. Alle methodes hebben gemeenschappelijk dat ze het eigen denken ondersteunen. Er wordt geen theorie van filosofen uit lang vervlogen tijden of eigentijdse filosofische ideeën aangereikt. Je gaat helemaal zelf aan de slag.

Iedereen kan denken, maar niet iedereen weet hoe. We krijgen het niet (meer) aangeleerd in het onderwijs.
We leren het niet van elkaar, hoewel we toch vaak en graag met elkaar in discussie of dialoog gaan.
Die gesprekken lopen vaak vast, blijven in een welles-nietes zitten of raken niet aan de essentie.

Praktische filosofie onder begeleiding helpt om het eigen denken scherp te stellen.
Socrates had zo zijn eigen methode, de maieuthiek of vroedvrouwenkunde.
Zoals een vroedvrouw helpt bij de geboorte van een mens, zo helpt een praktisch filosoof om
jouw ideeën naar buiten te brengen. Een praktisch filosoof helpt alleen bij het tevoorschijn brengen van de kennis die je al bezit.

Praktische filosofie levert heel wat voordelen op.
Een aantal voorbeelden:

Storingen opmerken

 • Gaat vaagheid in denken tegen
 • Stelt vanzelfsprekendheden in vraag
 • Onderzoekt vastgeroeste denkbeelden
 • Wijst op drogredenen

Groeimogelijkheden

 • Laat deelnemers zien dat hun mening waardevol is
 • Doet nadenken over normen, waarden en kennis
 • Leidt, indien nodig, tot consensus binnen een groep
 • Binnen een team worden besluiten algemeen gedragen

Vaardigheden ontwikkelen

 • Toont uiteenlopende meningen en verbanden aan
 • Bevordert taalvaardigheid
 • Zorgt voor nuancering van de eigen standpunten
 • Een oefening in dialogeren in alle openheid

Structuur van een filosofisch gesprek

OVER MEZELF

Kim Bertoe, geboren en getogen te Mechelen. Kim, ook wel synoniem voor horizon. 

Ik begeleid als zelfstandige filosofische (groeps-)gesprekken. Op locatie of vanuit de eigen praktijk. Mijn eigen filosofische interesse gaat vooral uit naar politieke filosofie en feminsme & gender filosofie.

De praktische filosofie sluit hier naadloos bij aan. 

Een samenleving kan maar vorm krijgen als we de verbinding met anderen aangaan en als we samen in overleg gaan over de waarden die we als samenleving belangrijk vinden. Door in dialoog te gaan met elkaar over de structuur die we aan de samenleving geven. 

RELEVANTE STUDIES

 • Wijsbegeerte KU Leuven
 • Existential Well-Being Counseling KU Leuven via EDx
 • Seminarie ‘Filosoferen met kinderen en adolescenten’ aan KU Leuven
 • Opleiding socratisch gespreksleider bij Het socratisch gesprek.
 • ‘De kunst van het vragen stellen’ bij Het socratisch gesprek.
 • Masterclass ‘Wij of Zij: omgaan met de dynamiek van polarisatie’ bij Kazerne Dossin
 • Lezingen en tekstseminaries aan de School voor Comparatieve Filosofie.

Mijn filosofische leergierigheid zorgt ervoor dat ik me blijf bijscholen en mijn horizon verruimen. 

Lid van de Belgische Vereniging voor Praktische Filosofie (BVPF)

CONTACT

De Horizon

Kim Bertoe
Dagerdaadstraat 63
2800 Mechelen

+32 472 11 28 72
dehorizon@proximus.be

Ondernemingsnr. BE0521.834.462

Rekeningnummer: BE09 7370 6787 2357

Praktijk

Dageraadstraat 63
2800 Mechelen

googlemaps