ONDERWIJS

Specifiek voor het onderwijs werkte De Horizon een aantal concrete mogelijkheden uit.


De A in STEM = STE(A)M
Arts in de exacte wetenschappen. Filosofie hoort daar zeker bij. Kritisch denken is een basiskenmerk van elke wetenschap. Voor STEM leerlingen

geldt dat zij hun wetenschappelijke verwondering leren omzetten in (onderzoeks-)vragen om een hypothese op te bouwen.


Arts in Humanities
Ook de humane opleidingen zijn wetenschappelijk van aard. Leerlingen leren hun verwondering over de menselijke aard om te zetten in een goede (onderzoeks-)vraag. Specifiek voor deze groep zal het accent liggen op het betekenis geven van de wereld om ons heen en het aanleren van een cultureel bewustzijn.


Ethiek en morele vorming
Als aanvulling bij de levensbeschouwelijke vakken of thema- en bezinningsdagen kunnen filosofische groepsgesprekken georganiseerd worden.


Thematische gesprekken
Kinderen en pubers in ontwikkeling zitten met vragen. Praktische filosofie in groep helpt bij het verwerven van inzichten over deze vragen. Ook bij actuele cases zoals bv. pesten, kan een filosofisch groepsgesprek een optie zijn om inzichten van leerlingen naar voren te brengen.

Cultuurkuur:

De Horizon komt in aanmerking voor subsidies binnen het onderwijs.
Klik hier voor meer informatie.

CONTACT

De Horizon

Kim Bertoe
Dagerdaadstraat 63
2800 Mechelen

+32 472 11 28 72
dehorizon@proximus.be

Ondernemingsnr. BE0521.834.462

Praktijk

Dageraadstraat 63
2800 Mechelen

googlemaps