ONDERSTEUNING

Voor individuen of groepen kan een filosofisch gesprek ondersteuning bieden of tegemoetkomen aan verschillende noden. 

  • Ben je nieuwsgierig, nadenkend en verwonderd en zoek je iemand om dat mee te delen? 
  • Stel je veel vragen, maar weet je niet altijd hoe je tot een antwoord moet komen?
  • Sta je voor een belangrijke keuze, maar geraak je er niet uit?
  • Wil je praten over levensvragen

Ervaring is steeds het vertrekpunt om van gedachten te kunnen wisselen met een praktisch filosoof tijdens een individuele begeleiding. Filosofische ideeën worden dan kritisch onder de loep genomen. 

Praktische filosofie biedt onder andere een methode om met de existentiële levensvragen om te gaan. Het gaat dus niet om het oplossen van expliciet psychologische problemen. Samenwerking met psychologen is zeker een optie.

Tijdens de gesprekken ligt de focus op de existentiële thema’s in de hier-en-nu beleving van de cliënt. Er wordt geluisterd naar het persoonlijke verhaal waarin gezocht wordt naar de aannames en concepten die het denken en handelen mee bepalen.

Psychologie en filosofie vinden elkaar op het existentiële niveau van het menselijk handelen. Ze verrijken het welzijn en geven inzicht in de persoonlijke betekenis die we aan de wereld rondom ons geven.

Voorbeelden (fictief) lees je hier.

De Horizon werkt ook samen met TEJO Mechelen, gratis anonieme therapie voor jongeren.

Voor wie?

Iedereen heeft wel eens te maken met existentiële ‘crisis’ . Dit gaat vaak gepaard met heftige emoties die soms met ons aan de haal gaan. Het denken geraakt dan muurvast. Via een gesprek met een praktisch filosoof kan het denken weer open getrokken worden en komen inzichten naar voren die invloed zullen hebben op het handelen.

Iedereen is welkom voor een gesprek. Het leven kent immers vele verschillende existentiële fases.

De Horizon legt zich specifiek toe op:

  • de ondersteuning van jongeren vanaf 15j. Zij kunnen hier terecht met hun leeftijdsgebonden problemen.
  • vrouwen die zich existentiële vragen stellen vanuit hun vrouwzijn en/of vrouwelijke rol

De Horizon is deontologisch gebonden aan geheimhouding.


Tarieven:

De Horizon werkt volgens het concept ‘Pay-What-You-Can’ en stelt een aantal prijzen voor. De vetgedrukte prijs is de suggestieprijs.

Vergemakkelijkt een lager tarief je bezoek? Dan ben je vrij dat te kiezen.

Kan je je een hogere prijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen minder kunnen betalen.

Prijzen: €72 – €60 – €48 – €36 – €24 – €12

Een gesprek duurt minimaal 75 minuten.
Een filosofisch consult valt niet onder medische hulpverlening, dus evenmin onder de zorgverzekering.

Rekeningnummer: BE09 7370 6787 2357

 

CONTACT

De Horizon

Kim Bertoe
Dagerdaadstraat 63
2800 Mechelen

+32 472 11 28 72
dehorizon@proximus.be

Ondernemingsnr. BE0521.834.462

Praktijk

Dageraadstraat 63
2800 Mechelen

googlemaps