ONDERSTEUNING

Voor individuen of groepen kan een filosofisch gesprek ondersteuning bieden of tegemoetkomen aan verschillende noden. 

  • Wil je praten over levensvragen
  • Zoek je een luisterend oor 
  • Sta je voor een belangrijke keuze, maar geraak je er niet uit
  • Zit je niet goed in je vel
  • Je hebt meer te vertellen over wie je bent

Ervaring is steeds het vertrekpunt om van gedachten te kunnen wisselen met een praktisch filosoof tijdens een individuele begeleiding. Je ervaringen en gedachten bestudeer je samen met de filosoof en je bekijkt wat deze voor jou betekenen.

Praktische filosofie biedt onder andere een methode om met levensvragen om te gaan. Het gaat dus niet om het oplossen van expliciet psychologische problemen. Samenwerking met psychologen is zeker een optie.

Tijdens de gesprekken ligt de focus op de concrete ervaring, in de hier-en-nu beleving van de cliënt. Er wordt geluisterd naar het persoonlijke verhaal. Wie je bent, is belangrijk, niet wat je bent. In het verhaal wordt gezocht naar gedachten en meningen die het denken en handelen mee bepalen.

Psychologie en filosofie vinden elkaar op dit existentiële niveau van het menselijk handelen. Ze verrijken het welzijn en geven inzicht in de persoonlijke betekenis die we aan de wereld rondom ons geven.

Voorbeelden (fictief) lees je hier.

Voor wie?

Iedereen heeft wel eens te maken met existentiële ‘crisis’ . Dit gaat vaak gepaard met heftige emoties die soms met ons aan de haal gaan. Het denken geraakt dan muurvast. Via een gesprek met een praktisch filosoof kan het denken weer open getrokken worden en komen inzichten naar voren die invloed zullen hebben op het handelen.

Iedereen is welkom voor een gesprek. Het leven kent immers vele verschillende existentiële fases.

De Horizon legt zich specifiek toe op:

  • de ondersteuning van jongeren vanaf 15j. Zij kunnen hier terecht met hun leeftijdsgebonden problemen.
  • vrouwen die zich specifieke levensvragen stellen en die elders moeilijk gehoor vinden.

De Horizon is deontologisch gebonden aan geheimhouding.


Tarieven:

Een gesprek kost €65 en duurt minimaal 70 minuten.

Een filosofisch consult valt niet onder medische hulpverlening, dus evenmin onder de zorgverzekering.

Rekeningnummer: BE09 7370 6787 2357

Lid van de Belgische Vereniging voor Praktische Filosofie BVPF)

 

CONTACT

De Horizon

Kim Bertoe
Dagerdaadstraat 63
2800 Mechelen

+32 472 11 28 72
dehorizon@proximus.be

Ondernemingsnr. BE0521.834.462

Praktijk

Dageraadstraat 63
2800 Mechelen

googlemaps